HOMJ/3394/2021/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: DOMINANT AUDIT s.r.o.
 • IČO: 43869653
 • Adresa:J. Zemana 99, 911 01 Trenčín
 • Celková suma:13 086,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/3394/2021/IVO
 • Predmet: Vykonanie finančného auditu za rok 2020, 2021 a 2022
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je zabezpečenie finančného auditu za rok 2020, 2021, 2022 pre potreby Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto, v súlade s § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:25.02.2021
Termíny
 • Predloženia ponuky: 09.03.2021
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 25.02.2021 pdf - 604.25 kB
Rámcová zmluva o audite 25.02.2021 pdf - 416.49 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 16.03.2021 pdf - 423.74 kB
Tlačiť