HOMJ/3425/2021/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: KOVACAR J & M – Ing. Ján Španielka, PhD.
 • IČO: 32615043
 • Adresa:Hlavná ulica 140/50, 985 22 Cinobaňa - Lučenec
 • Celková suma:4 826,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/3425/2021/IVO
 • Predmet: Nákup imobilizérov – blokovacie zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla vrátane dovozu pre Parkovaciu politiku
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je dodanie imobilizérov – blokovacie zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla vrátane dovozu pre Parkovaciu politiku v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:25.02.2021
Termíny
 • Predloženia ponuky: 05.03.2021
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 25.02.2021 pdf - 807.33 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 11.03.2021 pdf - 490.69 kB
Tlačiť