HOMJ/3443/2021/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: ULTRA PRINT s.r.o.
 • IČO: 31399088
 • Adresa:Pluhová 49, 831 03 Bratislava
 • Celková suma:10 862,50 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/3443/2021/IVO
 • Predmet: Tlač materiálov pre potreby Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto na rok 2021-2022
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je zabezpečenie tlačiarenských služieb pre potreby Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto na rok 2021-2022.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:26.02.2021
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.03.2021
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 26.02.2021 pdf - 445.42 kB
Dodatok k výzve na predloženie cenovej ponuky 01.03.2021 pdf - 401.58 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 16.03.2021 pdf - 533.93 kB
Tlačiť