HOMJ/3462/2021/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: EKOJET s.r.o.
 • IČO: 35734990
 • Adresa:Tehelná 19, 831 03 Bratislava
 • Celková suma:60,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/3462/2021/IVO
 • Predmet: Prístrojové vyšetrenie drevín tomografom, resp. rezistografom
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je prístrojové vyšetrenie drevín akustickej tomografie za účelom učenia zdravotného stavu dreviny, miery poškodenia, stability a perspektívy na základe jednotlivých písomných objednávok.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:02.03.2021
Termíny
 • Predloženia ponuky: 11.03.2021
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 02.03.2021 pdf - 492.31 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 16.03.2021 pdf - 512.27 kB
Tlačiť