HOMJ/3468/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: AGEM COMPUTERS spol. s r.o.
 • IČO: 35692715
 • Adresa:Panónska 42, 851 01 Bratislava
 • Celková suma:3 780,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/3468/2017
 • Predmet: Tlačiarne a tonery pre potreby úradu
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Celková cena za 10 ks Multifunkčného zariadenia s DPH: 2 976,00 €
  Celková cena za 10 ks tonerov s DPH: 804,00 €
  Celková cena zákazky s DPH: 3 780,00 €
 • Dátum zverejnenia:10.03.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 16.03.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 10.03.2017 pdf - 58.5 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 16.03.2017 pdf - 54.69 kB
Tlačiť