HOMJ/3469/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: LASER SERVIS spol. s r.o.
 • IČO: 35755989
 • Adresa:Lipová 3, 900 81 Šenkvice
 • Celková suma:735,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/3469/2017
 • Predmet: Dodanie čiernych originálnych, alternatívnych alebo repasovaných tonerov do laserových tlačiarní a multifunkčných zariadení pre potreby úradu
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:10.03.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 17.03.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 10.03.2017 pdf - 67.17 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 17.03.2017 pdf - 56.68 kB
Tlačiť