HOMJ/3509/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: MR SERVIS spol. s r.o.
 • IČO:
 • Adresa:Karpatské námestie 10 - OZ 831 06 Bratislava
 • Celková suma:3 455,71 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/3509/2018
 • Predmet: Jarná a jesenná deratizácia verejných priestranstiev, ktoré sa nachádzajú v správe mestskej časti 2018/2019
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je výkon jarnej a jesennej plošnej deratizácie verejných priestranstiev na území Mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Jarná a jesenná deratizácia sa uskutoční v termíne jarnej a jesennej deratizácie podľa výzvy o preventívnej celoplošnej deratizácií na území Bratislavského samosprávneho kraja RÚVZ Bratislavy hl. m. so sídlom v Bratislave.
  Špecifikácia je rozpísaná vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Celková cena za celú službu jarnú s DPH: 863,93 €
  Celková cena za celú službu jesennú s DPH: 863,93 Celková cena za celú ročnú (jar, jeseň) službu s DPH: 1 727,86 €
  Celková cena spolu na 2 roky (jar-jeseň 2018, jar-jeseň 2019) s DPH: 3 455,71 €
  Názov prípravku: RATIMOR mäkká nástraha
 • Dátum zverejnenia:22.02.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 02.03.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 22.02.2018 pdf - 80.27 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 05.03.2018 pdf - 92 kB
Tlačiť