HOMJ/3518/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: MIROSLAV BUDINSKÝ – LESPARK-PLUS
 • IČO: 37294440
 • Adresa:M.R. Štefánika 39/38, 902 01 Pezinok
 • Celková suma:1 035,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/3518/2018
 • Predmet: Ošetrenie pagaštanov konských – chemický postrek proti ploskáčikovi pagaštanovému (2018)
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Celková cena za 1 kus dreviny s DPH: 7,50 €
  Celková cena za 1 aplikáciu postreku (69 ks drevín) s DPH: 517,50 €
  Celková cena za 2 aplikáciu postreku (69 ks drevín) s DPH: 517,50 €
  Celková cena spolu za obidve aplikácie s DPH: 1 035,00 €
  (Celková cena je vrátane všetkých nákladov spojených s predmetom zákazky, ako celku vrátane dopravy)
  (Uchádzač nie je platcom DPH)
 • Dátum zverejnenia:22.02.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 02.03.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 22.02.2018 pdf - 79.7 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 05.03.2018 pdf - 88.17 kB
Tlačiť