HOMJ/3519/2021/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/3519/2021/IVO
 • Predmet: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie investičnej akcie ,,Rekonštrukcia kuchynských priestorov v MŠ Šancová 65"
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kuchynských priestorov v MŠ Šancová 65 v Bratislave (vrátane rozpočtu, výkazu) v nasledovnom rozsahu:
  • Komplexná rekonštrukcia kuchynských priestorov vrátane všetkých inštalácií (elektro, voda, kanalizácia, plyn)
  • Návrh vzduchotechniky, odsávania pár a vetrania
  • Návrh novej sanity, potrebných spotrebičov, nábytkov a technológií
  • Návrh vstupov do kuchynských priestorov vrátane prístupového chodníka
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: POZOR - Zmena kontaktnej osoby - v prilohe
 • Dátum zverejnenia:02.03.2021
Termíny
 • Predloženia ponuky: 22.03.2021
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 02.03.2021 pdf - 432.69 kB
Návrh zmluvy o dielo a Zmluva o poskytovan… 02.03.2021 pdf - 544.72 kB
Parcela registra C, 11462/2 02.03.2021 pdf - 2.94 MB
Foto 1 02.03.2021 jpg - 4.39 MB
Foto 2 02.03.2021 jpg - 5.33 MB
Schéma - MŠ Šancová, búracie práce 02.03.2021 pdf - 1.25 MB
Foto 3 08.03.2021 jpg - 3.89 MB
POZOR - Oznámenie o zmene kontaktnej osoby 08.03.2021 pdf - 289.24 kB
Interný list – žiadosť o vysvetlenie /odpo… 15.03.2021 pdf - 1.05 MB
Tlačiť