HOMJ/3528/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: LIGNARIUS – POTÁPAČSKÉ PRÁCE
 • IČO: 13967886
 • Adresa:Grösslingová 73, 811 09 Bratislava
 • Celková suma:5 940,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/3528/2018
 • Predmet: Čistenie dna a brehov jazera na Kuchajde (2018)
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto obdržala po ukončení verejného obstarávania na predmetnú zákazku ponuku (06.04.2018) od neúspešného uchádzača na zabezpečenie vyčistenia Kuchajdy v plnom rozsahu, bez nároku na finančnú odmenu. Vzhľadom na hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov, Mestská časť Bratislava - Nové Mesto túto ponuku akceptovala, a to bez akýchkoľvek podmienok.
 • Dátum zverejnenia:26.02.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.03.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 26.02.2018 pdf - 100.22 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 07.03.2018 pdf - 88.33 kB
[category]
Oznámenie o ukončení a zrušení zákazky 13.04.2018 pdf - 674.29 kB
Tlačiť