HOMJ/3576/2020/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: COPY PRINT GROUP a.s.
 • IČO: 45310106
 • Adresa:Bojnická 3, 831 04 Bratislava
 • Celková suma:1 499,11 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/3576/2020/IVO
 • Predmet: Dodanie a prenájom samostatne stojacich MFZ a tlačové služby pre potreby Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto
 • Opis predmetu zákazky:vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:19.02.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 25.02.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 19.02.2020 pdf - 155.2 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 28.02.2020 pdf - 70.27 kB
Tlačiť