HOMJ/3627/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: COPY PRINT GROUP a.s.
 • IČO: 45310106
 • Adresa:Bojnická 8, 831 04 Bratislava
 • Celková suma:14 520,96 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/3627/2018
 • Predmet: Dodanie a prenájom 8 kusov multifunkčných zariadení (MFZ) a poskytovanie tlačových služieb pre potreby MÚ MČ BANM (2018)
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Súčet všetkých položiek, vrátane všetkých nákladov a dopravy (na 1 rok)
 • Dátum zverejnenia:27.02.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.03.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 27.02.2018 pdf - 155.03 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 09.03.2018 pdf - 92.44 kB
Tlačiť