HOMJ/3653/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: DUŠAN GAJDOŠ – SERVIS REPRODUKTOROV
 • IČO: 37406281
 • Adresa:Na Bystričku 14, 036 01 Martin
 • Celková suma:4 050,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/3653/2018
 • Predmet: Ozvučenie a osvetlenie kultúrneho podujatia Galakoncertu úcty k starším a Galakoncertu MDŽ (2018
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia kultúrneho podujatia ,,Galakoncertu úcty k starším a Galakoncertu MDŽ (2018)" v Kultúrnom dome Istropolis v Bratislave.
  Termín kultúrneho podujatia:
  • Galakoncert MDŽ - 13.03.2018 (utorok) cca. od 15.00 hod – 18.00 hod.
  • Galakoncert úcty k starším – 30.10.2018 (utorok) cca. od 15.00 hod – 18.00 hod
  Miesto kultúrneho podujatia:
  • Kultúrny dom Istropolis, Bratislava
  Požadovaná technika:
  • Podrobná technická špecifikácia na svetlo a zvuk sa nachádza v priloženej prílohe
  Uchádzačom dôrazne odporúčame obhliadku pred zaslaním cenovej ponuky
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Celková cena (Galakoncert MDŽ) s DPH: 2 000,00 €
  Celková cena (Galakoncert úcty k starším) s DPH: 2 050,00 €
  Celková cena spolu za obidve kultúrne akcie s DPH: 4 050,00 €
 • Dátum zverejnenia:28.02.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.03.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 28.02.2018 pdf - 74.96 kB
Technické požiadavky 28.02.2018 pdf - 16.43 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 08.03.2018 pdf - 85.8 kB
Tlačiť