HOMJ/3680/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: ULTRA PRINT s.r.o.
 • IČO: 31399088
 • Adresa:Pluhová 49, 831 03 Bratislava
 • Celková suma:13 668,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/3680/2019
 • Predmet: Tlač materiálov pre potreby Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto na rok 2019
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je zabezpečenie tlačiarenských služieb pre potreby verejných prerokovaní, diskusií, plánovaných stretnutí s občanmi, pre potreby kultúrnych a športových podujatí Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto na rok 2019.
  Osobitné požiadavky sú zverejnené vo Výzva na predloženie cenovej ponuky bod č. 3.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:06.02.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 12.02.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 06.02.2019 pdf - 77.78 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20.02.2019 pdf - 89 kB
Tlačiť