HOMJ/3710/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: DMC s.r.o.
 • IČO: 36777455
 • Adresa:Riečna 2541/3, 94201 Šurany - Časť Nitriansky Hrádok
 • Celková suma:12 806,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/3710/2017
 • Predmet: Polygrafické služby súvisiace s vydávaním mesačníka - 10 vydaní /máj 2017 - apríl 2018/ v mesačnom náklade 23 200 kusov
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Elektronický kontraktačný systém
 • Poznámka: ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY PODPÍSANÁ DŇA 04.04.2017
 • Dátum zverejnenia:20.03.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.03.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Protokol o priebehu zadávania zákazky 20.03.2017 pdf - 46.76 kB
Objednávkový formulár 27.03.2017 pdf - 54.05 kB
Výsledné poradie dodávateľov 27.03.2017 pdf - 45.07 kB
[category]
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201712893_Z 27.03.2017 pdf - 113.73 kB
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní slu… 04.04.2017 pdf - 44.11 kB
Tlačiť