HOMJ/3808/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: DUŠAN GAJDOŠ – SERVIS REPRODUKTOROV
 • IČO: 37406281
 • Adresa:Na Bystričku 14, 036 01 Martin
 • Celková suma:4 099,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/3808/2020
 • Predmet: Ozvučenie a osvetlenie kultúrneho podujatia Galakoncertu úcty k starším a Galakoncertu MDŽ (2020)
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia kultúrneho podujatia ,,Galakoncertu úcty k starším,, a ,,Galakoncertu MDŽ (2020),, v Kultúrnom dome ISTROPOLIS v Bratislave.
  Termín kultúrneho podujatia: Galakoncert MDŽ - 10.03.2020 (cca. od 15.00 hod – 18.00 hod.)
  Galakoncert úcty k starším – Október/2020.
  Miesto kultúrneho podujatia: Kultúrny dom ISTROPOLIS, Bratislava
  Požadovaná technika: Podrobná technická špecifikácia na svetlo a zvuk sa nachádza v priloženej prílohe
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Celková cena (Galakoncert MDŽ) s DPH: 2 049,60 €
  Celková cena (Galakoncert úcty k starším) s DPH: 2 049,60 €
  Celková cena spolu za obidve kultúrne akcie s DPH: 4 099,20 €
 • Dátum zverejnenia:27.02.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 03.03.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 27.02.2020 pdf - 75.06 kB
Technická špecifikácia 27.02.2020 xls - 37.5 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 09.03.2020 pdf - 188.78 kB
Tlačiť