HOMJ/3851/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: GEOŠ – Ing. PETER ŠURAN s.r.o.
 • IČO: 47812621
 • Adresa:Adámiho 3, 841 05 Bratislava
 • Celková suma:495,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/3851/2020
 • Predmet: Geodetické práce – Rámcová dohoda na poskytnutie služby
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky sú geodetické práce vykonávané oprávnenou osobou v súlade so zákonom č. 215/1995 Z. z. o geodézií a kartografií a súvisiacimi predpismi, a to na základe Rámcovej dohody – osobitných písomných objednávok verejného obstarávateľa.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:28.02.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 05.03.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 28.02.2020 pdf - 76.93 kB
Podklad pre cenovú ponuku 28.02.2020 xls - 22 kB
Rámcová zmluva 28.02.2020 pdf - 68.13 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 10.03.2020 pdf - 244.52 kB
Tlačiť