HOMJ/3903/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: JURIGA spol. s r.o.
 • IČO: 31344194
 • Adresa:Gercenova 3, 851 01 Bratislava
 • Celková suma:748,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/3903/2018
 • Predmet: Čierne tonery pre potreby úradu (201803)
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je dodanie originálnych, alternatívnych alebo repasovaných tonerov do laserových tlačiarní a multifunkčných zariadení. Dodávateľ dodá originálne alebo repasované tonery do laserových tlačiarní, tonery do multifunkčných zariadení v štandardnej kvalite. Vrátane dopravy na miesto plnenia a vyloženia na konkrétne pracovisko objednávateľa uvedeného v objednávke. Dodávateľ je povinný na základe požiadavky objednávateľa odobrať v mieste plnenia prázdne tonerové kazety a zabezpečiť ich ekologickú likvidáciu a to v cene plnenia. Záručná doba na všetky tonery 12 mesiacov.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:05.03.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 12.03.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 05.03.2018 pdf - 89.04 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 13.03.2018 pdf - 86.91 kB
Tlačiť