HOMJ/3905/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: COPY PRINT GROUP a.s.
 • IČO: 45310106
 • Adresa:Bojnická 3, 831 04 Bratislava
 • Celková suma:17 230,75 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/3905/2019
 • Predmet: Tlačové služby úradu - prenájom kopírovacích strojov
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je dodanie a prenájom 8 kusov (samostatne stojace) multifunkčných zariadení (MFZ) a poskytovanie tlačových služieb pre potreby Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto.
  Špecifikácia je uvedená vo Výzve na predloženie cenovej ponuky bod č. 3.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Navrhnuté zariadenie: Xerox 7556_F (MFZ 1 až MFZ 7) Xerox 5875_F (MFZ 8)
  Celková cena zákazky za 1 mesiac s DPH: 1 435,90 €
  Celková cena zákazky za 1 rok s DPH: 17 230,75 €
  (Súčet všetkých položiek, vrátane všetkých nákladov vrátane dopravy)
 • Dátum zverejnenia:12.02.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.02.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 12.02.2019 pdf - 153.67 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 05.03.2019 pdf - 89.07 kB
Tlačiť