HOMJ/3943/2021/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/3943/2021/IVO
 • Predmet: Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie - Územný plán Zóny Podhorský pás – Koziarka
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je „Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie ,,Územný plán zóny Podhorský pás – Koziarka,, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v znení neskorších predpisov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:17.03.2021
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.04.2021
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 17.03.2021 pdf - 676.45 kB
Príloha č. 1_Bližšia špecifikácia rozsahu … 17.03.2021 pdf - 292.56 kB
Príloha č. 2_Vymedzenie lokality 17.03.2021 pdf - 395.47 kB
Príloha č. 3_Formulár 17.03.2021 doc - 23.5 kB
Príloha č. 4_Zmluva o dielo 17.03.2021 pdf - 515.37 kB
Hranica územia 17.03.2021 pdf - 1.88 MB
Tlačiť