HOMJ/4006/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: C G S spol. s r.o.
 • IČO: 00698202
 • Adresa:Sasinkova 14, 811 08 Bratislava
 • Celková suma:2 190,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/4006/2018
 • Predmet: Interaktívny grafický systém KOKEŠ 2018
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je dodanie interaktívneho grafického systému KOKEŠ 2018, (inštaláciu na jeden počítač) pre potreby Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto. Dodávka interaktívneho grafického systému KOKEŠ 2018 bude na adresu MÚ BANM – Junácka 1, Bratislava.
  Špecifikácia predmetu zákazky:
  Interaktívny grafický systém KOKEŠ pre inštaláciu na jeden počítač
  • KOKEŠ Štandard verzia 13 1 lic.
  • Prevodový program DXFIN 1 lic.
  • Prevodový program DXFOUT 1 lic.
  • Prevodový program DGNIN 1 lic.
  • Prevodový program DGNOUT 1 lic.
  • Prevodový program SHPIN 1 lic.
  • Prevodový program SHPOUT 1 lic.
  • Aplikácia MAPL 1 lic.
  • Inštalačné CD k programu 1 ks
  • HW kľúč Kokeš USB HL 1 ks
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:12.03.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.03.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 12.03.2018 pdf - 74.71 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20.03.2018 pdf - 87.1 kB
Tlačiť