HOMJ/4179/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: LAMITEC spol. s r.o.
 • IČO: 35710691
 • Adresa:Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
 • Celková suma:8,64 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/4179/2018
 • Predmet: Kancelársky papier A4, A3 pre miestny úrad a pre prevádzky MČ BANM (2018)
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Celková jednotková cena (1 balík – A4 ) s DPH: 2,88 € Celková jednotková cena (1 balík – A3 ) s DPH: 5,76 € Súčet jednotkovej ceny (A4, A3 ) s DPH: 8,64 €
 • Dátum zverejnenia:13.03.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.03.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 13.03.2018 pdf - 92.2 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 21.03.2018 pdf - 79.66 kB
Tlačiť