HOMJ/4232/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: DEMI s.r.o. Milan Hrabinský
 • IČO: 17398444
 • Adresa:Rozvodná 19, 831 08 Bratislava
 • Celková suma:1 220,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/4232/2017
 • Predmet: Zabezpečenie výkonu deratizácie, dezinsekcie, dezinfekcie v objektoch Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Celková cena zákazky / jarná a jesenná / s DPH: 1 220,00 € Celková cena za 1 m2, 1 ks návnady s DPH: 2,00 € Deratizácia 1 ks návnady/100 g s DPH: 1,40 € Dezinsekcia 1 m2 podl. plochy s DPH: 0,40 € Dezinfekcia 1 m2 podl. plochy s DPH: 0,20 € /Celková cena je za 1m2, 1 kus návnady, vrátane všetkých nákladov: nákup chemikálií, ochranné pomôcky, použité tech. zariadenia, dopravné náklady, cena práce a ostatných vyvolaných prác / /Uchádzač nie je platcom DPH/
 • Dátum zverejnenia:03.04.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.04.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 03.04.2017 pdf - 70.44 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 07.04.2017 pdf - 55.53 kB
Tlačiť