HOMJ/4316/2021/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: CLEAN TONERY s.r.o.
 • IČO: 35891866
 • Adresa:Za hradbami 27, 902 91 Pezinok
 • Celková suma:4 707,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/4316/2021/IVO
 • Predmet: Tonery 202102 originálne, čierne
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je dodanie originálnych tonerov pre potreby Miestneho úradu. Dodávateľ dodá originálne, čierne tonery do laserových tlačiarní v štandardnej kvalite. Celková suma je vrátane dopravy na miesto plnenia a vyloženia na konkrétne pracovisko objednávateľa uvedeného v objednávke. Dodávateľ je povinný na základe požiadavky objednávateľa odobrať v mieste plnenia prázdne tonerové kazety a zabezpečiť ich ekologickú likvidáciu alebo repasáciu a to v cene plnenia. Záručná doba na všetky tonery 12 mesiacov. Dodané tonery musia byť nové, nesmú byť od iného výrobcu a nesmú byť repasované.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:24.03.2021
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.04.2021
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 24.03.2021 pdf - 528.85 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 12.04.2021 pdf - 570.72 kB
Tlačiť