HOMJ/4317/2021/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: ELKOPLAST SLOVAKIA s.r.o.
 • IČO: 36851264
 • Adresa:Štvrť SNP 155/72, 914 51 Trenčianske Teplice
 • Celková suma:988,68 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/4317/2021/IVO
 • Predmet: Dodanie košov so zásobníkom na vrecúška na psie exkrementy
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je dodanie 8 - 10 kusov košov so zásobníkom na vrecúška na psie exkrementy, podľa špecifikovaných požiadaviek.
  Špecifikácia predmetu:
  • uzamykateľná plastová nádoba s objemom 50 l, s piktogramom označujúcim, že nádoba je určená na psie exkrementy
  • pozinkovaný stĺpik min. 1,5 m
  • zásobník na papierové vrecúška na psie exkrementy (nie rolky)
  Množstvo: dodávka 8 -10 kusov (v závislosti od vysúťaženej ceny)
  Miesto dodania: MČ (areál EKO - podniku VPS, Halašova 20, Bratislava)
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:24.03.2021
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.04.2021
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 24.03.2021 pdf - 425.27 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 12.04.2021 pdf - 847.64 kB
Tlačiť