HOMJ/4413/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: LAMITEC spol. s r.o.
 • IČO: 35710691
 • Adresa:Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
 • Celková suma:6 749,53 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/4413/2018
 • Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre potreby miestneho úradu a prevádzky MČ BNM (2018)
 • Opis predmetu zákazky:Podrobná špecifikácia je vo výzve na predloženie cenových ponúk, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:22.03.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 29.03.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 22.03.2018 pdf - 138.52 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 30.03.2018 pdf - 87.18 kB
Tlačiť