HOMJ/4670/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: MOBILITA SERVIS, spol. s r.o.
 • IČO: 35693011
 • Adresa:Technická 6, 821 04 Bratislava
 • Celková suma:91,76 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/4670/2018
 • Predmet: Dodanie a osadenie zvislého značenia (značiek) "Vstup so psom zakázaný" a "Voľný pohyb psa zakázaný"
 • Opis predmetu zákazky:špecifikácia a osobitné požiadavky sú vo výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Cena spolu za 1 kus dodania a osadenia značky (vrátane dopravy) s DPH: 91,76 €
 • Dátum zverejnenia:04.04.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 11.04.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 04.04.2018 pdf - 76.67 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 13.04.2018 pdf - 79.05 kB
Tlačiť