HOMJ/4671/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Zákazka bola zrušená - viď Poznámka
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/4671/2018
 • Predmet: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie sociálnych zariadení a rozvodov v MŠ Rešetková 6, Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:špecifikácia predmetu zákazky je v bode č. 3 vo výzve na predloženie cenovej ponuky
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: ZRUŠENÁ ZÁKAZKA: Vzhľadom na to, že ani jeden z uchádzačov, ktorý predložili cenové ponuky, nemá oprávnenie na projektové práce, (uchádzači mali v obchodnom registri projektovanie jednoduchých stavieb) sa Verejný obstarávateľ Bratislava – Nové Mesto rozhodol zrušiť predmetnú zákazku.
 • Dátum zverejnenia:04.04.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 16.04.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 04.04.2018 pdf - 90.23 kB
[category]
Zmluva o dielo 04.04.2018 pdf - 3.45 MB
Oznámenie o ukončení a zrušení zákazky 24.04.2018 pdf - 78.53 kB
Tlačiť