HOMJ/4674/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: RODEX CAR s.r.o.
 • IČO: 35860251
 • Adresa:Komárňanská 83, 821 09 Bratislava
 • Celková suma:18,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/4674/2018
 • Predmet: Oprava a servis služobných motorových vozidiel MÚ MČ BNM 2018/2020
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Cena 1 Nhod. (za výkon služieb prác) s DPH: 18,00 €
  Cena za 1 Km (odtiahnutie MV v prípade poruchy, autonehody) s DPH: 00,00 €
  Celková cena spolu (za 1 Nhod. a 1 Km) s DPH: 18,00 €
 • Dátum zverejnenia:10.04.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 17.04.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 10.04.2018 pdf - 123.34 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 17.04.2018 pdf - 86.8 kB
Tlačiť