HOMJ/4685/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: DUŠAN GAJDOŠ – SERVIS REPRODUKTOROV
 • IČO: 37406281
 • Adresa:Na Bystričku 14, 036 01 Martin
 • Celková suma:4 099,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/4685/2019
 • Predmet: Ozvučenie a osvetlenie kultúrneho podujatia Galakoncertu úcty k starším a Galakoncertu MDŽ (2019)
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia kultúrneho podujatia ,,Galakoncertu úcty k starším a Galakoncertu MDŽ (2019) v Kultúrnom dome ISTROPOLIS v Bratislave.
  Termín kultúrneho podujatia:
  • Galakoncert MDŽ - 07.03.2019 cca. od 15.00 hod – 18.00 hod.
  • Galakoncert úcty k starším – október 2019.
  Miesto kultúrneho podujatia:
  • Kultúrny dom ISTROPOLIS, Bratislava
  Požadovaná technika:
  • Podrobná technická špecifikácia na svetlo a zvuk sa nachádza v priloženej prílohe
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Celková cena (Galakoncert MDŽ) s DPH: 2 049,60 €
  Celková cena (Galakoncert úcty k starším) s DPH: 2 049,60 €
 • Dátum zverejnenia:28.02.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 05.03.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 28.02.2019 pdf - 75.04 kB
Technická špecifikácia 28.02.2019 pdf - 16.43 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 06.03.2019 pdf - 99.68 kB
Tlačiť