HOMJ/4772/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: EKO HOLDING SLOVAKIA s.r.o.
 • IČO: 47337427
 • Adresa:Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
 • Celková suma:299,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/4772/2018
 • Predmet: Ozvučenie kultúrnych a športových podujatí mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2018
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je ozvučenie kultúrnych a športových podujatí mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v roku 2018.
  Technická špecifikácia - požadované minimálne kritéria:
  Reproduktory:
  PA:
  • 2 x 750 W ( výšky + stredy )
  • 4 x 1000 W ( subbass )
  Monitory:
  • 4 x 350 W
  Mix. pulty:
  • 16 kanálov + 3 aux ( analog )
  • 16 kanálov + 6 aux ( digital )
  Mikrofóny:
  • sada mikrofónov na bicie ( 6 ks )
  • spevové mikrofóny ( 3 ks )
  • nástrojové mikrofóny ( 6 ks )
  • bezdrôtové mikrofóny ( 2 ks )
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:09.04.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 12.04.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 09.04.2018 pdf - 74.81 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 13.04.2018 pdf - 86.36 kB
Tlačiť