HOMJ/4804/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: AUDIT - EXPERT s.r.o.
 • IČO: 36711748
 • Adresa:Tomášikova 5724/9, 821 01 Bratislava
 • Celková suma:13 968,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/4804/2018
 • Predmet: Vykonanie finančného auditu za rok 2017, 2018 a 2019
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Celková cena (1 rok, plnenie 1-3) s DPH: 4 656,00 €
  Celková cena (3 roky, plnenie 1-3) s DPH: 13 968,00 €
 • Dátum zverejnenia:11.04.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 18.04.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 11.04.2018 pdf - 77.74 kB
[category]
Rámcová zmluva o audite 11.04.2018 pdf - 65.83 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20.04.2018 pdf - 89.72 kB
Tlačiť