HOMJ/5173/2021/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: ZRUŠENÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/5173/2021/IVO
 • Predmet: Pravidelné čerpanie prečerpávacej stanice kanalizácie na Bojnickej ul. v Bratislave
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je „Zabezpečenie pravidelného čerpania prečerpávacej stanice kanalizácie na Bojnickej ul. v Bratislave. Dôvodom obstarania zákazky je prevádzková potreba mestskej časti zabezpečiť služby spojené s pravidelným čerpaním kanalizácie a prácami s tým spojenými.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:20.04.2021
Termíny
 • Predloženia ponuky: 30.04.2021
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 20.04.2021 pdf - 518.39 kB
Rámcová zmluva na poskytnutie služieb čerp… 20.04.2021 pdf - 487.87 kB
Oznámenie o zrušení verejného obstarávania 13.05.2021 pdf - 646.63 kB
Tlačiť