HOMJ/5218/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ultra Print, s.r.o.
 • IČO: 31399088,
 • Adresa:Pluhová 49, 831 03 Bratislava
 • Celková suma:26 000,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/5218/2018
 • Predmet: Tlač mesačníka Hlas Nového Mesta 2018 - 2019
 • Opis predmetu zákazky:viď Objednávkový formulár
 • Typ: Elektronický kontraktačný systém
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:25.04.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 02.05.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Objednávkový formulár 25.04.2018 pdf - 55.82 kB
[category]
Protokol o priebehu zadávania zákazky 25.04.2018 pdf - 46.62 kB
Výsledné poradie dodávateľov 02.05.2018 pdf - 44.73 kB
[category]
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201818907_Z 02.05.2018 pdf - 116.07 kB
Tlačiť