HOMJ/5436/2020/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: LAMITEC spol. s r.o.
 • IČO: 35710691
 • Adresa:Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
 • Celková suma:6 735,30 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/5436/2020/IVO
 • Predmet: Obstaranie čistiacich a hygienických potrieb pre miestny úrad a prevádzky MČ BNM
 • Opis predmetu zákazky:Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výzve na predloženie ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:20.04.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 24.04.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie ponuky 20.04.2020 pdf - 278.18 kB
Zoznam čistiacich a hygienických prostriedkov 20.04.2020 xls - 60 kB
Zoznam stredísk na dodanie čistiacich a hy… 20.04.2020 xls - 34.5 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 28.04.2020 pdf - 171.06 kB
Tlačiť