HOMJ/5505/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: MODULOR BRATISLAVA s.r.o.
 • IČO: 36792306
 • Adresa:Štefánikova 946/29, 811 05 Bratislava
 • Celková suma:3 336,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/5505/2018
 • Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie sociálnych zariadení a rozvodov v MŠ Rešetková 6, Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:27.04.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.04.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:10.05.2018
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 27.04.2018 pdf - 89.16 kB
[category]
Zmluva o dielo 27.04.2018 pdf - 3.49 MB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 10.05.2018 pdf - 87.06 kB
Tlačiť