HOMJ/5581/2020/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: ONE EARTH s.r.o.
 • IČO: 46590617
 • Adresa:Podzáhradná 19, 821 06 Bratislava
 • Celková suma:15 399,34 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/5581/2020/IVO
 • Predmet: Odstránenie vád – servisný objekt II.A etapa horná stavba - Voľnočasový priestor JAMA
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je oprava zatekania, Voľnočasový priestor JAMA SO04 – A Servisný objekt (II. A. etapa – Horná stavba) v zmysle priloženej PD 1,01 a súvisiacich priestorov.
  Opis jestvujúceho stavu: zelená strecha s rozmermi 7570 x 8100 mm (atika 360 mm) bola nesprávne zhotovená – opačne otočená fólia zadržiavajúcej vodu v substráte zelenej časti strechy (foto). Strecha zateká najmä v mieste styku zelenej strechy a prekrytej terasy drevenou konštrukciou a lexanom, umiestnenej na streche objektu. Zatekajú obvodové steny priestoru 1,01.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:29.04.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 18.05.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie ponuky 29.04.2020 pdf - 137.5 kB
Tendrová dokumentácia 29.04.2020 pdf - 248.99 kB
Návrh Zmluvy o dielo 29.04.2020 pdf - 306.22 kB
Príloha - výkaz výmer 29.04.2020 docx - 13.74 kB
Pôdorys 1 29.04.2020 pdf - 3.1 MB
Pôdorys 2 29.04.2020 pdf - 6.96 MB
Pôdorys 3 29.04.2020 pdf - 1.43 MB
Pôdorys 4 29.04.2020 pdf - 922.27 kB
Foto 1 29.04.2020 jpg - 54.59 kB
Foto 2 29.04.2020 jpg - 42.37 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20.05.2020 pdf - 168.82 kB
Tlačiť