HOMJ/5741/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: EKO HOLDING SLOVAKIA s.r.o.
 • IČO: 47337427
 • Adresa:Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
 • Celková suma:299,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/5741/2017
 • Predmet: Ozvučenie kultúrnych a športových podujatí MČ BNM v roku 2017
 • Opis predmetu zákazky:Technická špecifikácia - požadované minimálne kritéria:
  Reproduktory:
  • 2 x 750 W / výšky + stredy /
  • 4 x 1000 W / subbass /
  Monitory:
  • 4 x 350 W
  Mix. pulty:
  • 16 kanálov + 3 aux / analog /
  • 16 kanálov + 6 aux / digital /
  Mikrofóny:
  • sada mikrofónov na bicie / 6 ks /
  • spevové mikrofóny / 3 ks /
  • nástrojové mikrofóny / 6 ks /
  • bezdrôtové mikrofóny / 2 ks /

  ► Vzhľadom na predmet zákazky individuálna obhliadka miesta ◄
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:02.05.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 05.05.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 02.05.2017 pdf - 68.73 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 05.05.2017 pdf - 52.03 kB
Tlačiť