HOMJ/5742/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: EventBox s.r.o.
 • IČO: 47334606
 • Adresa:Demandice 325, 935 85 Demandice
 • Celková suma:4 964,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/5742/2017
 • Predmet: Zábavné atrakcie pre potreby mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: V cene sú započítané náklady na 1 deň cca 8 hodín, doprava, obsluha a dozor pri jednotlivých akciách a zariadeniach
 • Dátum zverejnenia:02.05.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 05.05.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 02.05.2017 pdf - 1.02 MB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 15.05.2017 pdf - 966.28 kB
Tlačiť