HOMJ/5981/2020/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: GTX Slovakia s.r.o.
 • IČO: 36832405
 • Adresa:M. R. Štefánika 237/31, 920 01 Hlohovec
 • Celková suma:32 458,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/5981/2020/IVO
 • Predmet: Zabezpečenie udržateľnosti ekosystému Voľnočasového priestoru JAMA a povýsadbové ošetrenia rastlín
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom obstarávania je odborná starostlivosť a zabezpečenie plnej udržateľnosti ekosystému novovytvoreného Voľnočasového priestoru JAMA vrátane po výsadbového ošetrenia rastlín, nachádzajúceho sa v areáli parku JAMA - Nové Mesto, bližšie špecifikovaného v zmluve a prílohách.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:20.05.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 29.05.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie ponuky 20.05.2020 pdf - 152.33 kB
Záhony realizačná projektová dokumentácia 20.05.2020 zip - 3.67 MB
Výkaz výmer 20.05.2020 xls - 35 kB
Návrh harmonogramu údržby 20.05.2020 xlsx - 31.39 kB
Situácia údržby zelene 20.05.2020 pdf - 171.73 kB
Návrh Zmluvy na zabezpečenie udržateľnosti… 20.05.2020 pdf - 270.92 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 04.06.2020 pdf - 74.82 kB
Tlačiť