HOMJ/6002/2020IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: SOFOS a.s.
 • IČO: 31318347
 • Adresa:Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava
 • Celková suma:12 279,86 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/6002/2020IVO
 • Predmet: Zabezpečenie počítačových komponentov pre potreby Miestneho úradu BANM
 • Opis predmetu zákazky:Špecifikácia predmetu zákazky je vo výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:15.05.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 21.05.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie ponuky 15.05.2020 pdf - 215.62 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 26.05.2020 pdf - 176.25 kB
Tlačiť