HOMJ/6204/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: GTX Slovakia s.r.o.
 • IČO: 36832405
 • Adresa:M. R. Štefánika 237/31, 920 01 Hlohovec
 • Celková suma:32 638,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/6204/2019
 • Predmet: Zabezpečenie udržateľnosti ekosystému Voľnočasového priestoru JAMA a povýsadbové ošetrenie rastlín
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je odborná starostlivosť a zabezpečenie plnej udržateľnosti ekosystému novovytvoreného Voľnočasového priestoru JAMA (bývalý cyklistický štadión) vrátane po výsadbového ošetrenia rastlín nachádzajúceho sa v areáli parku JAMA – Nové Mesto, bližšie špecifikovaného v zmluve a prílohách.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:26.03.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 02.04.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 26.03.2019 pdf - 80.31 kB
Zmluva o dielo 26.03.2019 pdf - 108.42 kB
Plán údržby 26.03.2019 xlsx - 31.38 kB
Situácia údržby zelene 26.03.2019 pdf - 162.73 kB
Výkaz výmer Jama zeleň 26.03.2019 xls - 34.5 kB
Záhony - realizačná PD 26.03.2019 pdf - 3.66 MB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 09.04.2019 pdf - 92.82 kB
Tlačiť