HOMJ/6459/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: HUMANIA spol. s r.o.
 • IČO: 44921730
 • Adresa:Pracovná zdravotná služba – PZS, MUDr. Ronald Hlavatý, Strečnianska 13 851 05 Bratislava
 • Celková suma:2 880,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/6459/2018
 • Predmet: Pracovná zdravotná služba (PZS) v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 208/2014 Z.z.
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Celková cena za dohľad nad faktormi práce a pracovného prostredia vrátane kategorizácia prác s DPH: 2 880,00 €
  Celková cena za výkon vzdelávacích aktivít s DPH: 408,00 €
  Celková cena za pracovno – lekárske vyšetrenie s DPH: 62,00 €
  (* Pracovno – lekárske prehliadky sú oslobodené od DPH)
 • Dátum zverejnenia:10.05.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 17.05.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 10.05.2018 pdf - 92.94 kB
[category]
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej … 10.05.2018 pdf - 79.27 kB
Tabuľka - Cenník plnení poskytovaných služ… 10.05.2018 pdf - 35.11 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 24.05.2018 pdf - 90.23 kB
Tlačiť