HOMJ/6834/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ultra Print, s.r.o.
 • IČO: 31399088
 • Adresa:Pluhová 49, 83103 Bratislava
 • Celková suma:33 000,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/6834/2019
 • Predmet: Tlač mesačníka Hlas Nového Mesta (polygrafické služby) 2019 - 2020
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Elektronický kontraktačný systém
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:25.04.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 03.05.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Protokol o priebehu zadávania zákazky 25.04.2019 pdf - 44.96 kB
Objednávkový formulár 03.05.2019 pdf - 55.78 kB
Výsledné poradie dodávateľov 03.05.2019 pdf - 42.96 kB
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201913924_Z 03.05.2019 pdf - 115.84 kB
Tlačiť