HOMJ/6926/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: CHEMIX - D, s.r.o.
 • IČO: 31406840
 • Adresa:Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava
 • Celková suma:1,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/6926/2016
 • Predmet: Zabezpečenie výkonu deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie v objektoch Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
 • Opis predmetu zákazky:Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Deratizácia 1 ks návnady/100 g s DPH: 1,08 € Dezinsekcia 1 m2 podl. plochy s DPH: 0,36 € Dezinfekcia 1 m2 podl. plochy s DPH: 0,36 € /Celková cena je za 1m2, 1 kus návnady, vrátane všetkých nákladov: nákup chemikálií, ochranné pomôcky, použité tech. zariadenia, dopravné náklady, cena práce a ostatných vyvolaných prác/
 • Dátum zverejnenia:13.06.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.06.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 13.06.2016 pdf - 110.41 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20.06.2016 pdf - 59.94 kB
[category]
Objednávka č. 1 08.09.2016 pdf - 409.74 kB
Objednávka č. 2 19.12.2016 pdf - 370.67 kB
Tlačiť