HOMJ/7027/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: DOXX – Stravné lístky spol. s r.o.
 • IČO: 36391000
 • Adresa:Kálov 356, 010 01 Žilina
 • Celková suma:3 019,30 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/7027/2019
 • Predmet: Obstaranie stravovacích poukážok pre členov a zapisovateľky volebných okrskov a štáb na voľby do EÚ – 25.05.2019
 • Opis predmetu zákazky:Nominálna hodnota jednej strav. poukážky (EUR bez DPH – konečná suma): 10,90 €
  Predpokladané množstvo v ks: 277 ks
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:26.04.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.05.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 26.04.2019 pdf - 104 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 13.05.2019 pdf - 71.28 kB
Tlačiť