HOMJ/7141/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: EKO DEA & Dr. STEFAN s.r.o.
 • IČO: 35919965
 • Adresa:Súmračná 23, 821 02 Bratislava
 • Celková suma:1 288,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/7141/2017
 • Predmet: Koše so zásobníkom na vrecúška na psie exkrementy 15 ks
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Dátum zverejnenia:06.06.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 12.06.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 06.06.2017 pdf - 76.1 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 12.06.2017 pdf - 87.88 kB
Tlačiť