HOMJ/7203/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: EVENTBOX s.r.o.
 • IČO: 47334606
 • Adresa:Demandice 325, 935 85 Demandice
 • Celková suma:4 666,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/7203/2018
 • Predmet: Zábavné atrakcie pre potreby mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2018
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:29.05.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 04.06.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 29.05.2018 pdf - 76.97 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 05.06.2018 pdf - 86.02 kB
Tlačiť