HOMJ/7244/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Dušan Gajdoš - Servis produktov
 • IČO: 37406281
 • Adresa:Na Bystričku 14, 036 01 Martin
 • Celková suma:4 500,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/7244/2016
 • Predmet: Ozvučenie a osvetlenie kultúrnych podujatí - Otvorenie a Záver Kultúrneho leta 2016
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:10.06.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.06.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 10.06.2016 pdf - 1.5 MB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 23.06.2016 pdf - 1.22 MB
[category]
Objednávka 23.06.2016 pdf - 500.75 kB
[category]
Faktúra - otvorenie Kultúrneho leta 2016 13.07.2016 pdf - 404.16 kB
Faktúra - záver Kultúrneho leta 2016 14.10.2016 pdf - 366.81 kB
Tlačiť