HOMJ/7265/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: RUDBECKIA s.r.o. Ing. JÚLIA STRAŇÁKOVÁ
 • IČO: 44290357
 • Adresa:Svätoplukovo 449, 951 16 Svätoplukovo
 • Celková suma:12 240,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/7265/2018
 • Predmet: Investičná akcia - Úprava a obnova parku Bellova ulica
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuk, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:01.06.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.06.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 01.06.2018 pdf - 81.3 kB
Príloha - rozdelenie zón 01.06.2018 pdf - 383.46 kB
Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní inži… 01.06.2018 pdf - 98.17 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 18.06.2018 pdf - 88.04 kB
Tlačiť